Kredietrapport verlaagt zakelijke risico’s

Kredietrapport

Om te kunnen ondernemen moeten er relaties worden aangeknoopt met andere bedrijven. Het is altijd een risico of die partnerbedrijven en klanten zich wel houden aan de afspraken die er zijn gemaakt. Dat zorgt voor de nodige onzekerheid, want er is geen garantie dat partnerbedrijven en klanten hun rekening op tijd betalen. Door een kredietrapport op te laten stellen krijg je inzicht in de financiële situatie en het betalingsgedrag van je zakelijke relaties. Daaruit zijn conclusies te trekken over het risico dat het oplevert als je besluit om zaken met zo’n bedrijf te doen.

Kredietrapport

Helder inzicht

Een kredietrapport is geen garantie dat er nooit problemen zullen ontstaan bij betalingen. Een kredietrapport beoordeelt de jaarcijfers van ondernemingen en trekt daaruit conclusies over de financiële conditie van een bedrijf. Desondanks geeft dat geen zekerheid over de betrouwbaarheid van een bedrijf ten aanzien van het tijdig betalen van rekeningen. Er zijn genoeg financieel gezonde bedrijven, die regelmatig betalingsachterstanden hebben. Daarom is het tweede deel van een kredietrapport, over het betaalgedrag zo belangrijk. Want de combinatie van financiële gezondheid en een goede betalingsmoraal zorgen voor het vertrouwen dat nodig is in een zakelijke relatie.

Kredietrapport bij CBMK

CBMK biedt mogelijkheden om de financiële gegevens van meer dan 125 miljoen bedrijven wereldwijd te raadplegen. Met een eenvoudige online kredietwaardigheidstoets kan worden achterhaald of het verstandig is met een bedrijf een zakelijke relatie aan te gaan. Wanneer je echter als bedrijf een zakelijke partner wilt omarmen voor een groot en kostbaar project, is het goed om een kredietrapport op maat te laten maken. Analisten van CBMK bestuderen dan de recente betalingservaringen, data uit het kadaster en de jaarcijfers om een advies op maat op te stellen. CBMK heeft ook een alertservice waarmee plotselinge wijzigingen in  de financiële positie van bedrijven worden gesignaleerd.